Jens Engström

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Jens.Engstrom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5818
Mobiltelefon:
070-4250936
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.