Birsel Karakoç

professor i turkiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Birsel.Karakoc[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 5173
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD,docent

Mina kurser

Biografi

2016 Professor of Turkic Languages, Uppsala University, Sweden.

2011 Associate Professor (Docent) of Turkic Languages, Uppsala University, Sweden.

2001 PhD in Turcology, Johannes-Gutenberg University Mainz, Germany.

1989 BA in Turkish Language and Literature, Faculty of Education, Gazi University, Ankara, Turkey.

Forskning

Main research interests:

Typology of Turkic languages; Morphosyntax, syntax and semantics of Turkic languages (especially Noghay, Turkish, Karakhanid Turkic, Old Anatolian Turkish, Turkish as spoken in Germany, Turkic varieties spoken in Iran); Documentation and description of Noghay; Comparative Turkic linguistics; Contact linguistics

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.