Maria Berg Andersson

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
Maria.Berg_Andersson[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 1463
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag håller kurser i informationssökning och referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Akademiska meriter: FK, bibl.ex

Nyckelord: bibliotekarie endnote zotero

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.