Mats Edenius

professor i informationssystem vid Institutionen för informatik och media

E-post:
mats.edenius[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 5176
Mobiltelefon:
070-4250762
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet samtidigt som jag är professor i informationssystem. Mitt forskningsintresse är riktat mot hur informationsteknologin samspelar med människor och vårt sätt att organisera oss. Därtill handleder jag doktorander och undervisar på såväl grund-, master- som forskarutbildningsnivå.

Mina kurser

Biografi

Utbildning

 • Professor i informationssystem, Uppsala universitet 2009 -
 • Gästprofessor i IT-användning, Uppsala universitet 2007-2009
 • Docent i företagsekonomi/organisation vid Handelshögskolan 2003
 • Filosofie doktor 1996 Stockholms universitet
 • Ekonomie licentiat 1990 Stockholms universitet
 • Civilekonom 1984, Stockholms universitet. Nationalekonomisk och företagsekonomisk inriktning.
 • Ingenjör 1980

Arbetslivserfarenhet:

 • Dekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (2017-)
 • Professor och biträdande prefekt vid den nybildade institutionen Informatik och media (2015-2017)
 • Professor och prefekt vid den nybildade institutionen Informatik och media (2009-2015)
 • Gästprofessor och föreståndare för Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet 2006-2009
 • Research Director vid Centre for Information and Communication Research (CIC) vid Handelshögskolan i Stockholm 2003-2006.
 • Forskare och lärare vid CIC, Handelshögskolan i Stockholm 1999-2006.
 • Wallanderstipendiat/Handelsbanken. 1997-1999. Gästforskare vid Stern University och Rodhe Island University.
 • Projektledare vid Teracom 1996-1998
 • Dr-examen 1996
 • 1992-1996 Marknadsundersökningskonsult vid egen firma, Eddan Organisation och Kommunikation AB.
 • Vik lektor/forskning vid Stockholms universitet 1993-1996
 • Andreas Lund & Co AB 1990-1992 (kundansvarig för marknads- och organisationsundersökningar)
 • Licentiatexamen 1990
 • Forskarstuderande vid Stockholms universitet 1987-1990
 • Industriförbundet/Mekanförbundet (projektledare i företagsutveckling och näringspolitik) 1985-1987

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.