Catarina Sahlberg

forskningsrådgivare vid Avdelningen för forskningsstöd

E-post:
catarina.sahlberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 4954
Mobiltelefon:
072-9999291
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Forskningssekreterare vid Institutionen för kemi - Ångström, Battery 2030+

Mobiltelefon:
072-9999291
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 20 Uppsala
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.