Karin Wiil

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; E-lärande

E-post:
karin.wiil[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999231
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
karin.wiil[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6831
Mobiltelefon:
072-9999231
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.