Mats Målqvist

professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Global hälsa - implementering och hållbarhet

E-post:
Mats.Malqvist[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-2673545
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Professor vid Personalorganisationer, Saco-S vid Uppsala universitet

Mobiltelefon:
070-2673545
Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Professor Mats Målqvist har en läkarexamen och en fil.mag i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning fokuserar på implementering av interventioner för förbättrad mödra- och barnhälsa och överlevnad i resurssvaga miljöer. Mer finns att läsa på https://researchfeatures.com/2018/05/01/saving-lives-vulnerable-babies-around-world/

Han är ordförande för Masterprogramkommittén vid medicinska fakulteten och arbetar aktivt med internationaliseringen av den högre utbildningen.

Nyckelord: child health health systems neonatal health maternal health sustainable development

Forskning och arbetserfarenhet

Mats Målqvists forskning fokuserar på innovativa lösningar för bättre barnhälsa och ökad överlevnad, framförallt genom implementering av interventioner för förbättrad neonatal överlevnad. Han har i sin forskning varit delaktig och drivande i ett flertal internationella projekt och framgångsrikt handlett doktorander och studenter inom området.

I Vietnam har Mats Målqvist tillsammans med kollegor genomfört en stor populationsbaserad implementeringsstudie för förbättrad neonatal överlevnad, där en 46%-ig reduktion av neonatal mortalitet genom facilitering av lokala stakeholder-grupper kunde påvisas. Studien, med akronymen NeoKIP, har rönt stort internationellt intresse och huvudresultaten har publicerats i den högt rankade tidskriften PLoS Medicine.

I Nepal har Mats Målqvist och kollegor utvecklat ett forskningssamarbete och genomfört en rad sjukhusbaserade studier. Bland annat har implementeringen av ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning, kallat Helping Babies Breathe (HBB) utvärderats. Studien kunde visa på en reduktion av perinatal dödlighet med 54%. Studieresultaten har publicerats i Pediatrics och studien är en av ett fåtal som på ett robust sätt utvärderat denna innovativa intervention för neonatal återupplivning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Målqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09