Maxim Zabzine

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
maxim.zabzine[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3247
Besöksadress:
Rum Ång. 73114 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Phd, docent i teoretisk fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.