Eva Ahlsten

museichef emer. vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Övriga; Medicinhistoriska Museet

E-post:
Eva.Ahlsten[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 UPPSALA
Postadress:
Medicinhistoriska museet
Eva Lagervalls väg 8
75017 Uppsala
Tillgänglig:
Medicinhistoriska museet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.