Johan Lundin

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
johan.lundin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5804
Mobiltelefon:
070-8328720
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.