Lotta Lerwall

professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Lotta.Lerwall[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2015
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD

Mina kurser

Biografi

Juris kandidatexamen, Uppsala universitet 1995

Juris doktorsexamen i offentlig rätt, Uppsala universitet 2001

Docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 2011

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 2018

Ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället Uppsala 2019

Interna uppdrag

Ordförande i juridiska institutionens jämställdhetsgrupp (2001-2003)

Ledamot i fakultetsnämnden (2005-2011)

Ordförande i juridiska fakultetens valberedning (2011-2014)

Ledamot i bedömningsgrupp rörande misstänkt vetenskaplig oredlighet (2013)

Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2013-2018)

Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2015-)

Ordföranden i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2018-)

Handledare för Ewa Axelsson och Kavot Zillén (disputerade) samt Mikael Ruotsi och Peter Ramsjö (pågående)

Ledamot i betygsnämnder

Externa uppdrag

Juridisk kvalitetsgranskare, Skolinspektionen, granskningsprojekt om statens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (2014)

Ledamot i Vetenskapsrådets elektorsförsamling (2015)

Expert i statlig utredning om politisk information i skolan, SOU 2016:4

Ledamot i bedömargrupp av examensarbeten, juridiska institutionen, Stockholms universitet (2017)

Sakkunnig i tillsättningsärende, universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot medicinsk rätt, Umeå univesitet (2017)

Juridisk referensperson, Skolinspektionen, inför kvalitetsgranskning av huvudmännens klagomålshantering (2017)

Granskare av doktorandprojekt Umeå universitet, Göteborgs universitet

Utmärkelser

Gunilla Strömholmstipendiat (2002)

Intresseområden

Utbildningsrättsliga frågor, ssk rörande skolväsendet, statlig styrning och kontroll/tillsyn över offentlig förvaltning, rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter i både regionalt och globalt perspektiv.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.