Martin Berglund

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Martin.Berglund[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2062
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i finansrätt med forskning som framförallt inriktar sig mot internationell skatterätt, stiftelsebeskattning och skatteteori.

Mina kurser

Biografi

Studier och examina

 • Docent i finansrätt, 2015
 • Juris doktorsexamen, 2013
 • Juris kandidatexamen, 2007
 • Studier i juridik, filosofi och litteraturvetenskap 2003-2010

Uppdrag som fakultetsopponent och sakkunnig

 • Pedagogiskt sakkunnig vid anställning av universitetslektor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet, 2019
 • Ledamot i betygsnämnd vid Linus Jacobssons disputation, Uppsala universitet, 2018
 • Vetenskapligt sakkunnig vid anställning av universitetslektor i internationell skatterätt, Högskolan i Gävle, 2017
 • Fakultetsopponent vid Yvette Linds disputation, Umeå universitet, 2017
 • Fakultetsopponent vid Jesper Johanssons disputation, Stockholms universitet, 2016

Andra externa uppdrag

 • Redaktör för tidskriften Skattenytts årliga rättsfallsnummer, 2016-
 • Styrelseordförande, Skattenytt Förlags AB, 2016-2020
 • Sekreterare, TOR/Skattenytts stiftelse, 2016-2020
 • Nationalrapportör, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, 2015
 • Nationalrapportör, International Fiscal Association, 2011

Andra uppdrag vid Uppsala universitet

 • Huvudhandledare för doktorand Autilia Arfwidsson, 2018-
 • Ordförande i Arbetsgruppen för lika villkor, Juridiska fakulteten, 2018-2020
 • Kursföreståndare för Hermeneutik, Juridiska institutionen, 2015-
 • Kursföreståndare för Terminskurs 5, Juridiska institutionen, 2013-2018
 • Ordförande i Juridiska doktorandrådet, Juridiska fakulteten, 2009-2010

Internationella erfarenheter

 • Visiting Professor vid University of Minnesota Law School, vårterminen 2017
 • Gästforskare vid New York University Law School och University of Florida Law School, höstterminen 2010

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.