Organisation och personal

Natalia Ferraz

biträdande universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Natalia.Ferraz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3073
Mobiltelefon:
073-2535376
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.