Katarina Tengvall

Forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Jämförande genetik och funktionell genomik; Kerstin Lindblad-Toh

E-post:
katarina.tengvall[AT-tecken]imbim.uu.se
Mobiltelefon:
073-9452665
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Katarina received her PhD in molecular genetics at Uppsala University with focus on the genetics behind different immune mediated diseases in dogs. She did her postdoc at KI studying auto antigens involved in multiple sclerosis. Now, Katarina has returned to Lindblad-Toh Lab as a researcher and works with the dog atopy project primarily, but also with other dog projects including Renal dysplasia, Addison’s disease, Behaviour and IgA deficiency.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.