Maria Mani

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Plastikkirurgi

E-post:
Maria.Mani[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, PhD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.