Oskar Skog

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Olle Korsgren

E-post:
oskar.skog[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-2089496
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Akademiska meriter: Docent, PhD

Nyckelord: pancreas immunology infection biology type 1 diabetes etiology human islets pathology virology islet isolation

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.