Anders Ahnesjö

professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Forskargrupp Anders Ahnesjö

E-post:
anders.ahnesjo[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 5299
Mobiltelefon:
070-5795072
Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Civ.ing., Ph.D.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Ahnesjö
Senast uppdaterad: 2021-03-09