Gunnar Karl Pálsson

biträdande universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
Gunnar.Palsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3593
Besöksadress:
Rum 62401 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: neutron scattering hydrogen in metals standing wave photomemission hard x-ray photoemission light scattering

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Forskning

Research

  • Neutron scattering
  • Dimensionality aspects of phase transitions
  • Energy related materials for hydrogen storage
  • X-ray and light scattering

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.