Eva Nohlert

postdoktor Med dr, leg tandläkare vid Centrum för klinisk forskning, Västerås

E-post:
eva.nohlert[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-173417
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Akademiska meriter: Med dr, leg tandläk

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.