Rimantas Brucas

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
rimantas.brucas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250879
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
rimantas.brucas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250879
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.