Sofia Wagrell

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för teknik- och vetenskapstudier

E-post:
Sofia.Wagrell[AT-tecken]sts.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
sofia.wagrell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4466
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: EM

Nyckelord: innovation med-tech healthcare resource interaction industrial networks

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09