Diana Iusan

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
diana.iusan[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
diana.iusan[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.