Lena Gunningberg

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
lena.gunningberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6267
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i vårdvetenskap och har min kliniska tjänstgöring som vårdutvecklare på vårdkvalitetsavdelningen vid Akademiska sjukhuset. Min forskning handlar om patientsäkerhet med fokus på trycksårsprevention. Specifika uppdrag:

- Vetenskapligt råd för Svensk sjuksköterskeförening (www.swenurse.se)

- Expertgrupp Nationella Kvalitetsregister

- Styrelsemedlem i European Pressure Ulcer Advisory Panel (www.epuap. org)

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.