Erika Comasco

Forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Comasco: Neuropsykofarmakologi

E-post:
Erika.Comasco[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 5020
Besöksadress:
Rum B1:2 BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Comasco: Neuropsykofarmakologi

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Forskningen är inriktad på att undersöka vilken roll miljö och gener spelar för psykisk ohälsa på individnivå (främst missbruk, depression) med användande av ett tvärvetenskapligt synsätt. Tyngdpunkten ligger på individer i specifika faser i livet (t.ex. tonårstid, graviditet), i bräckliga förhållanden (t.ex. polyviktimisering), och på betydelsen av könsskillnader för sannolikheten att utveckla sjukdomar (t.ex. depression).

https://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/erika-comasco/

Akademiska meriter: PhD, Docent

Nyckelord: brain womher

Neuropsykofarmakologi

Med fokus på psykoneurobiologi ägnar sig forskargruppen i huvudsak med forskning kring:

  • Hur könshormoners molekylära mekanismer påverkar kvinnors beteende och psykiska hälsa. Genom tillämpning av genetiska, endokrina, farmakologiska, neurofysiologiska samt hjärnavbildande metoder och analyser ämnar vi att karaktärisera biomarkörer relaterade till könsspecifika sjukdomstillstånd och därigenom skapa förutsättningar som underlättar diagnos och behandling.
  • Hur tidig exposition för stress och alkohol har effekter på hjärna och beteende undertonåren. Interaktioner mellan gener och miljö har studerats hos gnagare liksom i populationsbaserade mänskliga urval för att identifiera biomarkörer som påvisar ökad känslighet för alkoholanvändning och alkoholmissbruk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erika Comasco
Senast uppdaterad: 2021-03-09