Leif Eriksson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
leif.eriksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Global hälsa - implementering och hållbarhet

E-post:
leif.eriksson[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

RN, MPH

Mina kurser

Biografi

Den hälsovård som bedrivs runt om i världen är inte alltid baserad på kunskap som enligt forskningen är den mest effektiva och bästa. T.ex. så dör nästan 3 miljoner barn varje år innan de ens blivit 4 veckor gamla trots att det finns billiga och effektiva insatser som skulle kunna rädda en stor del av dessa dödsfall. Det är irriterande! Leif är universitetslektor vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap och arbetar bl.a. med utbildning av distriktssköterskor. Som forskare har Leif främst varit engagerad i studier i Vietnam med fokus på implementeringsforskning och perinatal hälsa. Som kliniker har Leif jobbat i Sverige och Norge, han har också arbetat i södra Sudan för Läkare utan gränser och han disputerade 2012 i internationell hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.