Maryam Ladjvardi

systemutvecklare vid IT-avdelningen, Enheten för systemutveckling; Lärande och studieadministration

E-post:
maryam.ladjvardi[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250275
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

systemutvecklare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
maryam.ladjvardi[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7827
Mobiltelefon:
070-4250275
Fax:
018-4444636
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.