Alkistis Skalkidou

professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Alkistis.Skalkidou[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5679
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Born in Athens, Greece, in 1977. PhD in Epidemiology in 2005.

Currently Professor of Obstetrics and Gynecology in Uppsala University and works as a senior consultant in the University Hospital. Involved in the management group for the Center for Women's Mental Health during the Reproductive lifespan, Womher.

Research activities include peripartum depression and its effects on the offspring, ultrasound pregnancy dating, and internet-based psychological treatment studies of vulvodynia.

Akademiska meriter: docent

Nyckelord: forskning womher centrum för kvinnors psykiska hälsa psykisk hälsa perinatal mental health tvärvetenskap longitudinal cohort postpartum depression vulvodynia register-based studies mom2b mentalhealth interdisciplinary centre centrumbildning

Alkistis Skalkidou was born in Athens, Greece, in 1977. She completed her medical studies in the Athens University Medical School and received her PhD in Epidemiology from the same university in 2005. She then relocated to Sweden for post-doctoral studies and specialist training. After completing her specialist training in Obstetrics and Gynecology in 2010 in Uppsala, Sweden, she was awarded the Clinical Associate Professor’s title in 2011.

She now holds a joint position as Professor of Obstetrics and Gynecology in the department of Women's and Children's Health and a senior consultant in Uppsala University Hospital. She has received scholarships from the Onassis and the Marianne and Marcus Wallenberg Foundations, and awards for the Fernström and Göran Gustafsson foundations. She has served as chairman of the Gynecological Endocrinology Working group of the Swedish Association for Obstetricians and Gynecologists (SFOG) 2014-2020 and is currently President of the Nordic Marcé Society for Perinatal Mental Health, a member of the research delegation of the Swedish Medical Association and a member of the management committee of the RiseUp PPD COST-Action.

Her research activities include postpartum depression and peripartum depression and its effects on the offspring, ultrasound pregnancy dating, the risk for neoplasia among women treated with ovarian-stimulating drugs and internet-based psychological treatment studies of vulvodynia.

Psykisk Ohälsa

Varje år drabbas cirka 12% av alla gravida och nyförlösta kvinnor världen över av peripartum depression (PPD). Förutom uppenbara konsekvenser, såsom kvinnans lidande, har barn till kvinnor som lider av PPD rapporterats ha en ökad risk för tidig födsel och låg födelsevikt. PPD kan också negativt påverka anknytningen mellan mamman och barnet, det sociala beteende hos barnet, samt barnets kognitiva utveckling. Några av de starkaste riskfaktorerna för att drabbas av PPD är tidigare psykisk ohälsa, brist på socialt stöd, låg inkomst, oplanerad eller oönskad graviditet, stressfulla livshändelser, samt graviditetskomplikationer.

Vestibulodyni

Vestibulodyni definieras som vulvasmärta som varar minst 3 månader utan en tydlig orsak. I Sverige är prevalensen okänd. Det uppskattas att 2–5 % av kvinnor mellan 20–30 års ålder drabbas av vestibulodyni. Internetbaserade interventioner för somatiska tillstånd har visat sig vara effektiva både vad gäller psykologiska- och sjukdomsrelaterade utfall hos patienter med kroniska somatiska tillstånd och ångest. Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet har även visat bra effekt vad gäller sexuell funktion. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en gren av KBT och fokuserar på medveten närvaro (mindfulness), exponering samt acceptans av smärta. Internetbaserad intervention grundad i ACT-principer har visat goda resultat för en svensk population med kronisk smärta, men hur en internetbaserad intervention kan påverka smärta hos patienter med vestibulodyni är dock mindre studerat.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alkistis Skalkidou
Senast uppdaterad: 2021-03-09