Birgitta Lytsy

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Birgitta.Lytsy[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3903
Mobiltelefon:
070-6958941
Fax:
018-519157
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjölds väg 17
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Specialistläkare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09