Markus Gabrysch

universitetslektor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Markus.Gabrysch[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3566
Mobiltelefon:
073-6470463
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, Docent i teknisk fysik m inriktn mot elektricitetslära

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.