Lage Hedin

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
lage.hedin[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3557
Mobiltelefon:
076-2310137
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:80408 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.