Carl Hallberg

it-ansvarig vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; E-lärande

E-post:
Carl.Hallberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

it-ansvarig vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Verksamhetsstöd

E-post:
Carl.Hallberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6904
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Akademiska meriter: MSc

Arbetar som projektledare för Ny lärplattform vid Uppsala universitet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.