Roger Bodén

Gästforskare vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

Mobiltelefon:
070-3362838
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i mikrosystemteknik. Min forskning behandlar mikrofluidiska system för höga tryck och deras tillämpningar, exempelvis ett portabelt instrument för vattenanalys inom Centrum för naturkatastroflära.

Mer information:

Avdelningen för Mikrosystemteknik
CNDS

Mina kurser

Biografi

Roger Bodén föddes 1979 i Säter. Han tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik med materialvetenskap och sin teknologie doktorsexamen i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik 2004 respektive 2008. År 2009 startade han företaget MultusMEMS AB för att kommersialisera forskningsresultat kring en multistabil aktuator som möjliggör exempelvis nya typer av miniatyriserade starka strömbrytare och strömsparande flödesventiler. År 2011 återvände han till Uppsala universitet som postdoktoral forskare inom Centrum för naturkatastroflära (CNDS). Bodén är sedan 2013 anställd som forskare på Uppsala universitet och under september-december 2014 även gästforskare på Stanford University. Hans nuvarande forskning är inom tillämpningar inom mikrofluidik för höga tryck, t ex ett miniatyriserat instrument för högupplösande vätskekromatografi (HPLC).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.