Per Arne Helland

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
per.arne.helland[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Enligt överenskommelse

Kort presentation

Jag är för närvarande tjänstledig från min adjunktstjänst och arbetar med en avhandling om dialekter i Härjedalen. Planerad disputation våren 2019

Född 1977 (Bergen, Norge)

Cand. philol. Universitet i Bergen 2003

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2004–

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2010–

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09