Per Arne Helland

universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
per.arne.helland[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3401
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Enligt överenskommelse

universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, Seminariet för nordisk namnforskning

E-post:
per.arne.helland[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3401
Besöksadress:
Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Kort presentation

Jag är för närvarande tjänstledig från min adjunktstjänst och arbetar med en avhandling om dialekter i Härjedalen. Planerad disputation våren 2019

Mina kurser

Biografi

Född 1977 (Bergen, Norge)

Cand. philol. Universitet i Bergen 2003

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2004–

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2010–

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.