Jonas Lindh

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
jonas.lindh[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3073
Mobiltelefon:
070-5517621
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.