Torbjörn Ingvarsson

professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Torbjorn.Ingvarsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2607
Mobiltelefon:
070-8341464
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD

Mina kurser

Biografi

Född i Gävle 1967. Juris kandidatexamen från Stockholms universitet 1991. Disputerade vid samma lärosäte 2000. Verksam som universitetslektor i rättsvetenskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2001-2004. Anställd vid Uppsala universitet sedan 2004. Docent 2011 och antagen som Juridiska fakultetens första excellenta lärare 2013. Anställd som professor vid Juridiska institutionen sedan 2015.

Intresseområden

Obligationsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, försäkringsrätt, säkerhetsrätt, sakrätt och insolvensrätt.

Om forskningen

Civilrätten rymmer många sidor. Min forskning har huvudsakligen rört den förmögenhetsrättsliga delen av civilrätten, det vill säga avtal och andra förpliktelser mellan privatpersoner där prestationsskyldigheten kan värderas i pengar. Metodologiskt hör jag hemma i en rättsrealistisk tradition, där praktikens behov av lösningar på verkliga juridiska problem är en viktig förutsättning för forskningen. Mina publicerade arbeten rör i första hand allmän avtalsrätt, fordringsrätt, frågor om borgen och garantier samt försäkringsrätt, men även frågan om vad som egentligen kan regleras genom ett avtal och vad som bättre kan förstås som moraliska förpliktelser har varit föremål för min forskning.

Examina m.m.

Professor i civilrätt 21 april 2015
Excellent lärare 4 september 2013
Docent i civilrätt 15 juni 2011
Juris doktorsexamen 25 maj 2000
Juris kandidatexamen 20 december 1991

Vissa anställningar

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2004-
Universitetslektor i förmögenhetsrätt vid Internationella handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, 2001-2004
Utbildningsledare för forskarutbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Stockholms universitet, 2000-2001

Utmärkelser

Utsedd till Årets lärare av Juridiska studierådet 2018
Utsedd till Årets lärare av Juridiska studierådet 2015
Utsedd till Årets lärare av Juridiska studierådet 2010

Interna uppdrag

Ledamot i Utbildningsutskottet september 2017-
Ledamot i gruppen för breddad rekrytering mars 2018-
Ledamot i rektyreringsgruppen januari 2014-juli 2017
Studierektor för forskarutbildningen oktober 2008-juni 2011
Kursföreståndare för Terminskurs 2 2005-2007

Handledningsuppdrag

Mona-Lisa Henriksson Att lära rätt – Förutsättningar för meningsskapande i juridik, biträdande handledare. Antagen vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Andreas Kotsios Mobile Payments, huvudhandledare

Externa uppdrag

Opponent vid Zlatko Salcic' disputation på avhandlingen Avtal om kreditderivat, Stockholms universitet 16 mars 2007
Medlem av betygsnämnden vid Lars Henrik Gam Madsens disputation på Ph.D-avhandling Illikvide fordringer - studier i modregning og standspunktsrisiko, Århus universitet 31 oktober 2008
Medlem av betygsnämnden vid Lisbeth Faurdals disputation på Ph.D-avhandlingen Aktuelle temaer i pensionsretten, Handelshøjskolen i København (CBS) 13 januari 2011
Medlem av betygsnämnden vid Mathias Dahlerup Krarups disputation på Ph.D-avhandlingen Interessekonflikter mellem kapitalejere i små og mellemstore selskaber, Københavns universitet 30 mars 2015
Medlem av betygsnämnden vid Astrid Millung-Christoffersens disputation på Ph.D-avhandlingen Virksomhedspant – Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv, Århus universitet 11 december 2015
Medlem av betygsnämnden vid Alex Fomcencos disputation på Ph.D-avhandlingen Mergers & Acquisitions – Counseling and Choice of Method, Aalborg universitet 16 december 2015
Medlem av betygsnämnd vid Ann-Sofie Henriksons disputation på doktorsavhandlingen Överskuldsatt och skyldig, Umeå universitet 22 april 2016.
Medlem av betygsnämnd vid Karin Kulin Olssons disputation på Arvsrätt eller rätt till arv, Örebro universitet 19 januari 2018.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.