Helen Andersson

Universitetslektor i Mänskliga rättigheter vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Etik

E-post:
Helen.Andersson[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2693
Mobiltelefon:
070-4250881
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter. Jag arbetar även som externt finansierad projektledare och forskare (Vetenskapsrådet) och som föreståndare för masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid Teologiska fakulteten.

Akademiska meriter: Docent i etik, TD

Mina kurser

Forskning

My current major project is entitled Ethics and the Politics of Writing: Membership, Testimony and Representation. This interdisciplinary project, aiming to analyze both the concept of 'representation' in its double relevance to politics and aesthetics, and a space 'in-between' bios and zoe, with a view to sketching a new ethics able to integrate the perspective and role of those who are not 'full' members of society, is an attempt to rethink and conceptualize the divide between human and non-human through an investigation of Hannah Arendt and her literary affinities. Funding granted by the Swedish Research Council 2016-2020.

ORCID: 0000-0001-6768-5292

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.