Kerstin Bergh Johannesson

psykolog vid Institutionen för neurovetenskap, Cervenka: Psykiatri

E-post:
kerstin.bergh.johannesson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 8809
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

psykolog vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
Kerstin.Bergh.Johannesson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 8809
Besöksadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kerstin Bergh Johannesson
Senast uppdaterad: 2021-03-09