Erik Lewin

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
erik.lewin[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3768
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

 • Kursansvarig för materialkemi (1KB210) på K- och Q-programmen
 • Föreläsare på kursen geokemi (1KB200) på geovetarprogrammet
 • Kursansvarig på kursen materialanalys (1KB239) på masterprogrammet i materialvetenskap
 • Forskar inom oorganisk kemi, särskilt:
  • multi-komponentmaterial
  • tunna filmer kopplat till additiv tillverkning
 • Föreståndare för AM@Å - the Additive Manufacturing initiative at the Ångström laboratory

Publikationer: Google Scholar profile: Qowwj-MAAAAJ

Akademiska meriter: Docent

 • from January 2019: Senior lecturer, Department of chemistry – Ångström laboratory, Uppsala university
 • September 2018: Docent in materials chemistry, Uppsala university, Sweden
 • November 2014 - December 2018: Associate senior lecturer, Department of chemistry – Ångström laboratory, Uppsala university
 • May 2013 - November 2014: Researcher, Department of chemistry – Ångström laboratory, Uppsala university, Sweden
 • September 2010 - April 2013: Postdoctoral researcher, Laboratory for Nanoscale Materials Science, Empa, Switzerland
 • December 2009- August 2010: Researcher, Department of materials chemistry, Uppsala university, Sweden
 • November 2009: Doctor of philosophy in inorganic chemistry, Uppsala university, Sweden
  PhD thesis entitled “Design of carbide-based nanocomposite coatings”
 • February 2005: Master of science in chemical engineering, Uppsala university, Sweden
  Major in materials chemistry.

My research focuses on the fundamentals of structure-property correlations of new materials, with the aim of understanding how materials can be designed from the atomic scale structure and up to control their properties. My experimental expertise is centered around magnetron sputter deposition, X-ray diffraction, and X-ray photoelectron spectroscopy. Most of my research is connected to thin film materials, in particular multi-component thin film materials, such as alloys, nitrides, and carbides.

I am presently leading research activities on:

 • Multi-component / high-entropy materials, in particular thin films
 • Coatings in connection to additive manufacturing

This research is conduced within the inorganic research programme at the Department of Chemistry - Ångström laboratory.

My list of publications is given below, and bibliometrics can be accessed through:
Researher ID: B-8255-2014 or Google Scholar profile: Qowwj-MAAAAJ

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Lewin
Senast uppdaterad: 2021-03-09