Mattias Strömberg

Forskare , docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
mattias.stromberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3139
Mobiltelefon:
073-6859074
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.