Sara Ekmark-Lewén

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
Sara.Ekmark-Lewen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 4802
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Nyckelord: inflammation traumatic brain injury parkinson´s disease behavioral evaluation multivariate data analysis

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.