Björn Claremar

Tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
bjorn.claremar[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 2597073-4697062
Besöksadress:
Rum POL 1438 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Akademiska meriter: Dr

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09