Lars Löfquist

programsamordnare vid Teologiska institutionen, NOHA (Network on Humanitarian Assistance)

E-post:
Lars.Lofquist[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2188
Mobiltelefon:
070-1679558
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Etik

E-post:
lars.lofquist[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2188
Mobiltelefon:
070-1679558
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I work as Senior Lecturer at the Theology Department and as Programme Director for NOHA programme Uppsala (120 ECTS) and for the Master programme in Humanitarian Action in Conflict (60 ECTS). My background is in the field of Ethics with a PhD degree in Theological Ethics 2008. I have primarily researched in applied ethics with emphasis on humanitarian ethics, development and energy questions.

Akademiska meriter: TD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.