Anna Danielsson

professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.danielsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1676
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Anna Danielsson är professor i didaktik. Hennes forskningsintressen handlar om genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik. Hon leder för närvarande i VR-projektet "De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning" (2019-2021). Danielsson är gästprofessor i Science Education vid King's College London och ledamot i Sveriges unga akademi.

Akademiska meriter: FD, docent

Anna Danielsson leder för närvarande forskningsprojektet "De oväntade naturvetarna", finansierat av Vetenskapsrådet:

De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning (2019-2021)

Medverkande: Anna Danielsson (huvudsökande) och Anne-Sofie Nyström (Uppsala universitet)

Anna Danielsson har tidigare medverkat i projekten:

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning (2015-17)

Projektet finansierat av Vetenskapsrådet UVK.

Medverkande: Maria Berge (huvudsökande), Umeå universitet, Anna Danielsson, Eva Silfver, Umeå universitet, Åke Ingerman, Göteborgs universitet

Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen (2015-2018)

Projektet finansierat av Vetenskapsrådet UVK.

Medverkande: Kristina Andersson (huvudsökande) UU, Annica Gullberg, Örebro universitet, Anita Hussénius, UU, Anna Danielsson, Maja Elmgren, UU, Martha Blomqvist, UU, Susanne Engström, KTH, Kathryn Scantlebury, University of Delaware, Cathrine Hasse, DPU.

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum (2013-2016)

Projektet finansierat av Vetenskapsråden UVK 2013-2015

Medverkande: Maria Berge (Umeå universitet), Anna Danielsson (Uppsala universitet - huvudsökande), Åke Ingerman (Göteborgs universitet), Malena Lidar (Uppsala universitet) och Leif Östman (Uppsala universitet).

Att utmana blivande NO-lärare: Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap (2011-2013)

Finansierat av Vetenskaprådet UVK: 2011-2013

Medverkande: Kristina Andersson (Uppsala universitet), Anna Danielsson (Uppsala universitet), Annica Gullberg (Högskolan i Gävle och Uppsala universitet), Anita Hussénius (Uppsala universitet - huvudsökande) och Kathryn Scantlebury (University of Delaware).

"Jag kan inte tänka abstrakt!" Genusperspektiv på hur F-5 lärare konstruerar identiteter som lärare av naturvetenskap i spänningen mellan det "kvinnliga" lärarskapet och den "manliga" fysiken (2010-2012)

Postdokprojekt finansierat av Vetenskapsrådet UVK, förlagt vid University of Cambridge.

Lärande i grupp: ett flervetenskapligt perspektiv på skapande och deltagande i diskursiva läranderum (2006-2008)

Projektledare: Åke Ingerman (Göteborgs universitet)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Danielsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09