Göran Nygren

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
Goran.Nygren[AT-tecken]etnologi.uu.se
Mobiltelefon:
070-6269069
Besöksadress:
Rum 2-2045 Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i etnologi. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur högstadieelevers föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör deras höga skolresultat. Mina forskningsområden är skola och utbildning, barns och ungdomars vardagsliv och livsvillkor samt klass, genus och funktionsvariation. Jag har genomfört etnografiska studier med observationer, samtal och intervjuer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Nygren
Senast uppdaterad: 2021-03-09