Göran Nygren

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
Goran.Nygren[AT-tecken]etnologi.uu.se
Mobiltelefon:
070-6269069
Besöksadress:
Rum 2-2045 Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i etnologi.

Forskningsområden: barn- och ungdomsforskning, skola och utbildning, elevers resurser, lärande och skolprestationer, elevers skolvardag och livsvilllkor, funktionsnedsättningar, välfärd och rättvisa.

Mina senaste undersökningar har varit etnografiska med observationer och intervjuer i skolor och med elevers erfarenheter, upplevelser och villkor i fokus. Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om högpresterande högstadieelevers föreställningar, strategier och resurser.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.