Filipe Maia

Professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär biofysik

E-post:
Filipe.Maia[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4642
Mobiltelefon:
070-4250171
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

lektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

Mobiltelefon:
070-4250171
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Professor in molecular biophysics with specialization in coherent imaging with X-ray lasers. I develop lensless imaging methods, making use of X-ray free-electron lasers, to explore the wonderfully complex world of structural dynamics at the nanoscale. For more information check lmb.icm.uu.se.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Filipe Maia
Senast uppdaterad: 2021-03-09