Kjerstin Larsson

kursassistent vid Sociologiska institutionen, Affilierade

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

E-post:
kjerstin.larsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09