Örjan Carlborg

Kort presentation

Jag letar efter gener i arvsmassan som gör att individer inom en art skiljer sig åt. Detta gör jag genom att utveckla nya genetiska modeller och statistiska analysmetoder att kartlägga hur olika varianter av gener påverkar deras bidrag till olika egenskaper. Arbetet gör att vi på ett bättre sätt utnyttjar de enorma mängder genetiska data som samlas in idag och att vi i framtiden kommer kunna utnyttja genetisk information på bättre sätt inom medicinen.

Nyckelord: bioinformatik genetik statistik komplexa sjukdomar genomik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Örjan Carlborg