Jörgen Mattlar

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jorgen.mattlar[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2446
Mobiltelefon:
070-1679822
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik och studierektor med ansvar för förskollärar- och speciallärarprogrammet samt Barn- och ungdomsvetenskap A.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.