Annika Esscher

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Annika.Esscher[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. läkare

Akademiska meriter: PhD

Mödradödlighet är ovanligt i Sverige, men vi har med hjälp av registerstudier kunnat visa att fler mödradödsfall inträffar än det antal som Sverige rapporterar till WHO. Vi har funnit att kvinnor födda i låginkomstländer löper en ökad risk för mödradöd. I en auditstudie baserad på journaler från 75 mödradödsfall i Sverige såg vi att suboptimal vård var vanligare bland utlandsfödda kvinnor än bland svenskfödda. En annan studie handlar om kvinnor som suiciderat under och efter graviditet. Dessa kvinnor räknas officiellt inte som mödradödsfall, trots att psykiatrisk sjukdom kan ha uppstå eller försämras under och efter graviditet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annika Esscher
Senast uppdaterad: 2021-03-09