Carina Ahlstedt

administrativ chef vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Administration

Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

administrativ chef vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Kursadministration

Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
carina.ahlstedt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679594
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Fil.mag.,leg. ssk, lärarexamen.

Doktorand och forskar inom fältet hälso - och sjukvårdensorganisation, ur ett medarbetarperspektiv.

Administrativ chef för institutionens stödfunktioner såsom studieadministration, HR, ekonomi, IT, lokal och övrig service.

Biträdande prefekt med huvudansvar för grundutbildningsorganisationen på Institutionen för folhälso - och vårdvetenskap.

Nyckelord: work motivation

Mina kurser

Biografi

Anställningen på Uppsala universitet startade 2004. Undervisningsområden har bland annat rört sig om motiverande samtal, omvårdnad, informationsteknologi,kommunikation,folkhälsa samt diskrimineringsgrunder inom sjuksköterskeporgram och på olika fristående kurser. Under 2011-2015 genomfördes en omfattande uppdragsutbildning för primärvården.Utöver läraruppdraget har det alltid ingått kursledaruppdrag i olika omfattning. Vid några tillfällen har det varit aktuellt med läraruppdrag i Thailand,Vietnam och Uganda.Tidigare uppdrag har också varit programsamordnare för sjuksköterskeprogrammet, lärare på ULL, lika villkor grupp.Urval av utredning om anställarportal vid UU, praktikverktyg, breddad rekrytering.Uppdrag som fortfarande pågår är exempelvis studierektorsuppdrag,ledamot i institutionsstyrelsen, bitr.prefekt och huvudansvar för grundutbildningsorganisationen, administrativ chef på institutionen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.